Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống HDPE 2 Vách (TCVN 9070:2012)

CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG

Địa chỉ: 1A141 Đường Vĩnh Lộc - Ấp 1 - Xã Phạm Văn Hai - H. Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh Mail: tanlongplastic.tl@gmail.com  -  Tel: 0947758876 Website: www.nhuatanlong.com -  Giá niêm yết chưa chiết khấu

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE 2 VÁCH (TCVN 9070:2012)

CO 90°   CO 45°  
STT QUY  CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)   STT QUY  CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)  
1 ø 150                   405,000                  445,500   1 ø 150                  354,000               389,400  
2 ø 200                   495,000                  544,500   2 ø 200                  410,000               451,000  
3 ø 250                   545,000                  599,500   3 ø 250                  466,000               512,600  
4 ø 300                   723,000                  795,300   4 ø 300                  635,000               698,500  
5 ø 400               1,204,000              1,324,400   5 ø 400               1,078,000            1,185,800  
6 ø 500               2,307,000              2,537,700   6 ø 500               1,847,000            2,031,700  
7 ø  600               3,432,000              3,775,200   7 ø  600               2,873,000            3,160,300  
8 ø  800               6,941,000              7,635,100   8 ø  800               6,475,000            7,122,500  
9 ø 1.000             12,764,000            14,040,400   9 ø 1.000            11,747,000         12,921,700  
10 ø 1.200             17,275,000            19,002,500   10 ø 1.200            16,115,000         17,726,500  
11 ø 1.500             23,385,000            25,723,500   11 ø 1.500            22,090,000         24,299,000  
                   
TÊ ĐỀU   TÊ GIẢM  
STT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)   STT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)  
1 ø 150                   430,000                  473,000   1 ø250 - 150                  525,000               577,500  
2 ø 200                   632,000                  695,200   2 ø300 - 150                  608,000               668,800  
3 ø 250                   845,000                  929,500   3 ø300 - 200                  749,000               823,900  
4 ø 300                   900,000                  990,000   4 ø400- 200                  797,000               876,700  
5 ø 400               3,013,000              3,314,300   5 ø400 - 300                  960,000            1,056,000  
6 ø 500               4,890,000              5,379,000   6 ø500 - 200               2,533,000            2,786,300  
7 ø  600               5,512,000              6,063,200   7 ø500 - 400               3,094,000            3,403,400  
8 ø  800             10,245,000            11,269,500   8 ø600 - 200               4,265,000            4,691,500  
9 ø 1.000             13,590,000            14,949,000   9 ø600 - 400               5,045,000            5,549,500  
10 ø 1.200             18,946,000            20,840,600   10 ø600 - 500               5,710,000            6,281,000  
11 ø 1.500             23,420,000            25,762,000   11 ø800 - 200               5,437,000            5,980,700  
          12 ø800 - 400               6,385,000            7,023,500  
          13 ø800 - 500               7,137,000            7,850,700  
          14 ø800 - 600               9,012,000            9,913,200  
          15 ø1.000 - 200               8,622,000            9,484,200  
          16 ø1.000 - 400               9,519,000         10,470,900  
          17 ø1.000 - 600            10,921,000         12,013,100  
          18 ø1.000 - 800            12,065,000         13,271,500  

  - Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 20/07/2017 đến khi ban hành bảng giá mới. - Hố ga nhựa theo quy cách khách hàng từ ø 500 - ø 1500 - Quy cách phụ kiện có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.